Οργανα Διοίκησης

Αρμόδια Όργανα Οργάνωσης και Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» -“Master of Science in Advanced Physiotherapy” σε επίπεδο Τμήματος, είναι τα εξής : 

  • Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Καπρέλη Ελένη, Καθηγήτρια

  • Αν. Διευθυντής του Π.Μ.Σ

Στριμπάκος Νικόλαος, Καθηγητής

  • Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.

Καπρέλη Ελένη, Καθηγήτρια ως Πρόεδρος

Στριμπάκος Νικόλαος, Καθηγητής,

Πουλής Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής

Κορτιάνου Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια

Κανελλόπουλος Ασημάκης, Επίκουρος Καθηγητής

  • Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.) του Π.Μ.Σ.

Καπρέλη Ελένη, Καθηγήτρια, ως Πρόεδρος

Πουλής Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής

Κορτιάνου Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια

  • Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης (Ε.Ο.Δ.) του Π.Μ.Σ.

Καπρέλη Ελένη, Καθηγήτρια, ως Πρόεδρος

Κανελλόπουλος Ασημάκης, Επίκουρος Καθηγητής

Τρίγκας Παναγιώτης, Καθ. Εφαρμογών

  • Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) του Π.Μ.Σ.

Στριμπάκος Νικόλαος, Καθηγητής, ως Πρόεδρος

Κορτιάνου Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια

Κανελλόπουλος Ασημάκης, Επίκουρος Καθηγητής

  • Συνέλευση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Πουλής Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής, Πρόεδρος

Καπρέλη Ελένη, Καθηγήτρια

Στριμπάκος Νικόλαος, Καθηγητής

Κορτιάνου Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια,

Ζυγούρης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής,

Κανελλόπουλος Ασημάκης, Επίκουρος Καθηγητής

Σπανός Σάββας, Επίκουρος Καθηγητής

Θεοδώρου Χρήστος, Καθηγητής Εφαρμογών

Παράς Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρμογών

Τρίγκας Παναγιώτης, Καθηγητής Εφαρμογών

  • Γραμματειακή Υποστήριξη του Π.Μ.Σ. 

Τσιλαλής Δημήτριος

  • Εξωτερική Γραμματειακή Υποστήριξη του Π.Μ.Σ. 

               Καρέλη Ελένη