Οργανα Διοίκησης

Αρμόδια Όργανα Οργάνωσης και Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» -“Master of Science in Advanced Physiotherapy” σε επίπεδο Τμήματος, είναι τα εξής : 

  • Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Στριμπάκος Νικόλαος, Αν. Καθηγητής

  • Αν. Διευθυντής του Π.Μ.Σ

Σακελλάρη Βασιλική, Καθηγήτρια

  • Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.

Στριμπάκος Νικόλαος, Αν. Καθηγητής,  ως Πρόεδρος

Γιόφτσος Γεώργιος, Καθηγητής

Σακελλάρη Βασιλική, Καθηγήτρια

Καπρέλη Ελένη, Καθηγήτρια

Πουλής Ιωάννης, Επ. Καθηγητής

  • Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.) του Π.Μ.Σ.

Στριμπάκος Νικόλαος, Αν. Καθηγητής, ως Πρόεδρος

Σακελλάρη Βασιλική, Καθηγήτρια

Καπρέλη Ελένη, Καθηγήτρια

  • Συμβουλευτική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.

Στριμπάκος Νικόλαος, Αν. Καθηγητής, ως Πρόεδρος

Σακελλάρη Βασιλική, Καθηγήτρια

Καπρέλη Ελένη, Καθηγήτρια

Πουλής Ιωάννης, Επ. Καθηγητής

  • Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης (Ε.Ο.Δ.) του Π.Μ.Σ.

Στριμπάκος Νικόλαος, Αν. Καθηγητής, ως Πρόεδρος

Κανελλόπουλος Ασημάκης, Καθ. Εφαρμογών

Τρίγκας Παναγιώτης, Καθ. Εφαρμογών

  • Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) του Π.Μ.Σ.

Πουλής Ιωάννης, Επ. Καθηγητής, ως Πρόεδρος

Κορτιάνου Ελένη, Επ. Καθηγήτρια

Κανελλόπουλος Ασημάκης, Καθ. Εφαρμογών

  • Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Καπρέλη Ελένη, Καθηγήτρια, Πρόεδρος

Γιόφτσος Γεώργιος, Καθηγητής

Σακελλάρη Βασιλική, Καθηγήτρια

Στριμπάκος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ζυγούρης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής,

Κορτιάνου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια,

Πουλής Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής

Θεοδώρου Χρήστος, Καθηγητής Εφαρμογών

Κανελλόπουλος Ασημάκης, Καθηγητής Εφαρμογών

Παράς Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρμογών

Τρίγκας Παναγιώτης, Καθηγητής Εφαρμογών

  • Γραμματειακή Υποστήριξη του Π.Μ.Σ. 

 Σάλτα Φωτεινή

Τσιλαλής Δημήτριος