Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας
Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Π.Μ.Σ. στην Προηγμένη Φυσικοθεραπεία

Γραμματεία

Δ/νση : 30 χ.λ.μ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών, Λαμία 35 100
Τηλ : 2231 0 60 176 (-177)
Fax:  2231 0 33945
e-mail : mscphysio@teiste.gr