Καθηγητές

______________________________________________________________
ekapreli Ελένη Καπρέλη
Αντικείμενο:
  • Αθλητική Φυσικοθεραπεία
  • Κινητική Μάθηση
Τηλ : 2231 0 60235 Γραφείο: 225
e-mail : ekapreli@uth.gr
http://ekapreli.wix.com/personal
https://faculty.teilam.gr/main.php?page=ekapreli
______________________________________________________________
strimpakos Νικόλαος Στριμπάκος
Αντικείμενο:
  • Μεθοδολογία Έρευνας
  • Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση
Τηλ : 2231 0 60203 Γραφείο: 225
e-mail : nikstrimp@uth.gr
http://users.teilam.gr/~nikstrimp/
https://faculty.teilam.gr/main.php?page=nikstrimp
______________________________________________________________