Καθηγητές

Καθηγητές

______________________________________________________________
G. GIOFTSOS Γεώργιος Γιόφτσος
Αντικείμενο:
  • Κινησιολογία
  • Εμβιομηχανική
Τηλ : 2231 0 60259 Γραφείο: 224
e-mail : gioftsos@teilam.gr
http://users.teilam.gr/~gioftsos/
https://faculty.teilam.gr/main.php?page=gioftsos
______________________________________________________________
Sakellari 1 Βασιλική Σακελλάρη
Αντικείμενο:
  • Ισορροπία και Ανθρώπινη Κίνηση
Τηλ : 2231 0 60147 Γραφείο: 224
e-mail : vsakellari@teilam.gr
https://faculty.teilam.gr/main.php?page=vsakellari
______________________________________________________________
ekapreli Ελένη Καπρέλη
Αντικείμενο:
  • Αθλητική Φυσικοθεραπεία
  • Κινητική Μάθηση
Τηλ : 2231 0 60235 Γραφείο: 225
e-mail : ekapreli@teilam.gr
http://ekapreli.wix.com/personal
https://faculty.teilam.gr/main.php?page=ekapreli
______________________________________________________________
strimpakos Νικόλαος Στριμπάκος
Αντικείμενο:
  • Μεθοδολογία Έρευνας
  • Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση
Τηλ : 2231 0 60203 Γραφείο: 225
e-mail : nikstrimp@teiste.gr
http://users.teilam.gr/~nikstrimp/
https://faculty.teilam.gr/main.php?page=nikstrimp
______________________________________________________________