Αναπληρωτές Καθηγητές

______________________________________________________________
  Ιωάννης Πουλής
Αντικείμενο:
  • Προηγμένη Φ/θ σε Μυοσκελετικά προβλήματα
Τηλ : 2231 0 60222 Γραφείο: 215
e-mail : ipoulis@uth.gr
http://users.teilam.gr/~poulis/
______________________________________________________________

______________________________________________________________ KORTIANOU

Ελένη Κορτιάνου

Αντικείμενο: Κλινική Καρδιο _ Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία

Τηλ : 2231 0 60246

Γραφείο: 226

e-mail : ekortianou@uth.gr

http://lkortianou.wix.com/eleni-kortianou

https://faculty.teilam.gr/main.php?page=ekortianou_______________________________________________________