Αναπληρωτές Καθηγητές

______________________________________________________________
  Ιωάννης Πουλής
Αντικείμενο:
  • Προηγμένη Φ/θ σε Μυοσκελετικά προβλήματα
Τηλ : 2231 0 60222 Γραφείο: 215
e-mail : ipoulis@teiste.gr
http://users.teilam.gr/~poulis/
______________________________________________________________