Καθηγητές Εφαρμογών

Καθηγητές Εφαρμογών

______________________________________________________________
 me_1 Ασημάκης Κανελλόπουλος
Αντικείμενο: 
  • Μηχανική μυοσκελετικών δυσλειτουργιών
  • Αξιολόγηση. Ανθρ. Κίνησης & Δραστηριότητας Ι, ΙΙ
Τηλ : 2231 0 60234 Γραφείο: 223
e-mail : akanellopoulos@teilam.gr
https://faculty.teilam.gr/main.php?page=akanellopoulos
______________________________________________________________
 KORTIANOU Ελένη Κορτιάνου
Αντικείμενο:    
  • Κλινική Καρδιο _ Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία
Τηλ : 2231 0 60246 Γραφείο: 226
e-mail : ekortianou@teiste.gr
http://lkortianou.wix.com/eleni-kortianou
https://faculty.teilam.gr/main.php?page=ekortianou
______________________________________________________________
  Γεώργιος Παράς
Αντικείμενο:
  • Νευρολογική αποκατάσταση
Τηλ : 2231 0 60234 Γραφείο: 223
e-mail : gparas@teilam.gr
http://users.teilam.gr/~ekapreli/
https://faculty.teilam.gr/main.php?page=ekapreli
______________________________________________________________
 spanos
Σάββας Σπανός
Αντικείμενο:   
  • Κινησιοθεραπεία
  • Συνεχής Επαγγελματική Εξέλιξη
Τηλ : 2231 0 60246 Γραφείο: 226
e-mail : sspanos@teilam.gr
https://faculty.teilam.gr/main.php?page=sspanos
______________________________________________________________
 Trigkas Παναγιώτης Τρίγκας
Αντικείμενο:
  • Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία
Τηλ : 2231 0 60222 Γραφείο: 217
e-mail : trigkas@teilam.gr