Επίκουροι Καθηγητές

______________________________________________________________  KORTIANOU

Ελένη Κορτιάνου

Αντικείμενο: Κλινική Καρδιο _ Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία

Τηλ : 2231 0 60246

Γραφείο: 226

e-mail : ekortianou@teiste.gr

http://lkortianou.wix.com/eleni-kortianou

https://faculty.teilam.gr/main.php?page=ekortianou_______________________________________________________