Πρόγραμμα Σπουδών

Το ΦΕΚ ίδρυσης και τα μαθήματα του νέου ΠΜΣ 2018-19 στη Προηγμένη Φυσικοθεραπεία είναι εδώ ενώ η νέα ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.

Τα μαθήματα του τρέχοντος ΠΜΣ στη Προηγμένη Φυσικοθεραπεία είναι όπως παρακάτω:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Α’ Εξάμηνο
ΜΠ11 – Μεθοδολογία Έρευνας
ΜΠ12 – Αξιολόγηση Ανθρώπινης Κίνησης & Δραστηριότητας Ι
ΜΠ13 – Βιοστατιστική
ΜΠ14 – Κινητικός Έλεγχος & Κινητική Μάθηση στην Αποκατάσταση
  • Β’ Εξάμηνο
ΜΠ21 – Αξιολόγηση Ανθρώπινης Κίνησης & Δραστηριότητας ΙΙ
ΜΠ22 – Αποκατάσταση Λειτουργικής Παθολογίας Κινητικού Συστήματος
ΜΠ23 – Αποκατάσταση Μυοσκελετικών Διαταραχών
ΜΠ24 – Καρδιο-αναπνευστικοί Περιορισμοί. Απόδοση & Αποκατάσταση
  • Γ’ Εξάμηνο
ΜΠ31 – Ειδικά Κλινικά Θέματα
ΜΠ32 – Κλινική Νευροεπιστήμη & Αποκατάσταση
ΜΠ33 – Συνεχής Επαγγελματική Εξέλιξη
ΜΠ34 – Σεμινάριο Προηγμένης Φυσικοθεραπείας
  • Δ’ Εξάμηνο
ΔΕ – Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – Master Thesis

ΔΕ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ