Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό

______________________________________________________________
Σταύρος Αποστολόπουλος
Ειδικότητα: Φυσικοθεραπεία
Τηλ : 2231 0 60224 Γραφείο:
e-mail : apostolopoulos@teilam.gr
______________________________________________________________
Βασιλική Γώγου
Ειδικότητα:    Φυσικοθεραπεία
Τηλ : 2231 0 60224 Γραφείο:
e-mail : vgogou@teilam.gr
______________________________________________________________
Γεώργιος Δασκαλόπουλος
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Τ.Ε.
Τηλ : 2231 0 60240 Γραφείο: 
e-mail : gdaskalopoulos@teilam.gr
______________________________________________________________
Λαμπρινή Κομιανού
Ειδικότητα:    Φυσικοθεραπεία
Τηλ : 2231 0 60244 Γραφείο:
e-mail : lkomianou@teilam.gr
______________________________________________________________