Ο ιδρυτής της μεθόδου Kinesiotaping Dr. Kenzo Kaze στο ΠΜΣ στην Προηγμένη Φυσικοθεραπεία στις 8 Απριλίου 2017