Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιοτήτας για το 4ο Κύκλο Σπουδών μέχρι 31/01/2018

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις αιτήσεις των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο 4ο Κύκλο Σπουδών του Ακαδ. Έτους 2017-18,
2. Τα αιτήματα των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για ολιγοήμερη παράταση των αιτήσεων εγγραφής

ανακοινώνει την παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας μεταπτυχιακών φοιτητών του 4ου κύκλου σπουδών για το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος Ακαδ. Έτους 2017-18 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία».

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 31/01/2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής). Οι φάκελοι υποψηφιότητας κατατίθενται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, 3ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών, 35 100 Λαμία, 1ος όροφος κτιρίου Σ.Ε.Υ.Π., Τηλέφωνο- FAX: 2231 0 60177 & 60176, Δευτέρα έως και Παρασκευή 10:00-14:00 (Πληροφορίες: κος. Τσιλαλής Δημήτριος & κα. Σάλτα Φωτεινή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mscphysio@teiste.gr )

Όλες οι σχετικές πληροφορίες εμπεριέχονται στην προκήρυξη του 4ου κύκλου σπουδών (http://mscphysio.teiste.gr/) και σημειώνεται ότι δεν απαιτείται επικύρωση για τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν αιτηθεί μέχρι 31-12-2017 θα κληθούν σε συνέντευξη τον Ιανουάριο 2018 ενώ για τις εναπομείναντες θέσεις ο τρίτος κύκλος συνεντεύξεων θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων.