Παράταση αιτήσεων για το νέο ΠΜΣ μέχρι 31/1/2019

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις αιτήσεις των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο 1ο Κύκλο Σπουδών του νέου ΠΜΣ στη «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» του Ακαδ. Έτους 2018-19,
2. Την επικείμενη συγχώνευση του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τον Ιανουάριο 2019

ανακοινώνει την παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας μεταπτυχιακών φοιτητών του 1ου κύκλου σπουδών για το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος Ακαδ. Έτους 2018-19 του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία».

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 31/01/2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής). Οι φάκελοι υποψηφιότητας κατατίθενται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, 3ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών, 35 100 Λαμία, 1ος όροφος κτιρίου Σ.Ε.Υ.Π., Τηλέφωνο- FAX: 2231 0 60177, 60176, 60158, Δευτέρα έως και Παρασκευή 10:00-15:00 (Πληροφορίες: κος. Τσιλαλής Δημήτριος & κα. Καρέλη Ελένη, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mscphysio@teiste.gr )

Όλες οι σχετικές πληροφορίες εμπεριέχονται στην προκήρυξη του 1ου κύκλου σπουδών του νέου ΠΜΣ (http://mscphysio.teiste.gr/) και σημειώνεται ότι δεν απαιτείται επικύρωση για τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων.