ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΩΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ»